อัลบั้มภาพ

อัลบัม : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง

รพ.สต.สำโรง ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สำโรง ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง โดยมี สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร, ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร และประชาชนในบริเวรใกล้เคียง เขาร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ด้วยCard image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง
Card image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง
Card image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง
Card image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง
Card image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง
Card image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง
Card image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง
Card image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง
Card image cap
Images By : แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สำโรง