ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19 - 20 มิย. 62
โดย ปราณี เทพอาษา
21 มิถุนายน 2019 @09:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 สส่งรายงาน 506 19-20 มิย.62
โดย วันชัย กุลโชติ
21 มิถุนายน 2019 @09:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 มิ.ย. 62
โดย นางสาวจิตติมา แสงหิน
21 มิถุนายน 2019 @09:50 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 มิ.ย.2562
โดย ปาริฉัตร แก้วพิลา
21 มิถุนายน 2019 @15:18 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 มิ.ย.62
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
21 มิถุนายน 2019 @15:26 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 19-20 มิย 62
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
22 มิถุนายน 2019 @08:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 21-23มิย62
โดย นางเมตตา สายทอง
24 มิถุนายน 2019 @07:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-23 มิ.ย. 62
โดย นางสาวจิตติมา แสงหิน
24 มิถุนายน 2019 @08:28 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-23 มิ.ย.2562
โดย ปาริฉัตร แก้วพิลา
24 มิถุนายน 2019 @08:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 21 - 23 มิย..62
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
24 มิถุนายน 2019 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 21-23 มิ.ย 62
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
24 มิถุนายน 2019 @09:08 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_21-23 มิ.ย 62
โดย จิรานีย์ จันทสาร
24 มิถุนายน 2019 @09:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21 -23 มิย. 62
โดย ปราณี เทพอาษา
24 มิถุนายน 2019 @09:58 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 21-23 มิย.62
โดย วันชัย กุลโชติ
24 มิถุนายน 2019 @10:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] รายงานEPI เดือน มิถุนายน 62
โดย กัลยา ตุ่นมี
24 มิถุนายน 2019 @11:47 น.Ub-Sims

QOF 2562

สาธารณสุขอำเภอ

นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

Facebook FanPage

สภาพอากาศวันนี้

ขณะนี้เวลา

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 17 ตุลาคม 2561
Your IP : 35.175.179.52
Last Update 25 มิ.ย. 62
05:35:19