ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่8-10ต.ค 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
15 ตุลาคม 2021 @13:58 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่11-12ต.ค 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
15 ตุลาคม 2021 @13:59 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่13-14 ต.ค 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
15 ตุลาคม 2021 @14:01 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 13-14 ตค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
15 ตุลาคม 2021 @16:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่13-14ตค2564
โดย นางเมตตา สายทอง
15 ตุลาคม 2021 @16:20 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 13 -14 ตค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
16 ตุลาคม 2021 @09:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210_ส่งรายงาน506 วันที่ 15-17ตค64
โดย นางเมตตา สายทอง
18 ตุลาคม 2021 @07:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 15-17 ตค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
18 ตุลาคม 2021 @08:36 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15 - 17 ตค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
18 ตุลาคม 2021 @08:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-17 ตค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
18 ตุลาคม 2021 @10:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-17 ตค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
18 ตุลาคม 2021 @10:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 11-12 ต.ค. 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
18 ตุลาคม 2021 @11:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 13-14 ต.ค. 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
18 ตุลาคม 2021 @11:14 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] รายงาน506 16-18 ตุลาคม 2564
โดย กัลยา ตุ่นมี
18 ตุลาคม 2021 @14:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-17 ต.ค. 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
18 ตุลาคม 2021 @15:29 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 3.238.204.31
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00