อัลบั้มภาพ

อัลบัม : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566

  วันที่ 7 สิงหคม 2566 นายไชยาพรหมเกษ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเป็นประธานในการจัดการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรครั้งที่ 8  / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการในการดำเนินงานตามนโยบายระดับจังหวัด และระดับอำเภอพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข

  หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจัดสวัสดิการวันเกิด มอบเค้กเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กรลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงานCard image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566
Card image cap
Images By : ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง