ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 18-19 พ.ค 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
20 พฤษภาคม 2022 @11:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18 -19 พค. 65
โดย ปราณี เทพอาษา
20 พฤษภาคม 2022 @12:52 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 18-19 พ.ค.65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
20 พฤษภาคม 2022 @16:30 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่20-22พค65
โดย นางเมตตา สายทอง
23 พฤษภาคม 2022 @08:10 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 20-22 พค.65
โดย วันชัย กุลโชติ
23 พฤษภาคม 2022 @08:52 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_20-22 พ.ค.65
โดย จิรานีย์ จันทสาร
23 พฤษภาคม 2022 @09:03 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-22 พ.ค 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
23 พฤษภาคม 2022 @10:06 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 16-17 พ.ค. 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
23 พฤษภาคม 2022 @10:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 16-17 พ.ค. 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
23 พฤษภาคม 2022 @10:13 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18-19 พ.ค.65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
23 พฤษภาคม 2022 @10:16 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-22 พ.ค 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
23 พฤษภาคม 2022 @10:36 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20 - 22 พค. 65
โดย ปราณี เทพอาษา
23 พฤษภาคม 2022 @10:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-22 พค.65
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
23 พฤษภาคม 2022 @12:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่20-22 พ.ค 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
23 พฤษภาคม 2022 @15:09 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-22 พ.ค.2565
โดย พิทักษ์ รูปสี
23 พฤษภาคม 2022 @15:23 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 3.238.180.255
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00