ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่11-13 มิย64
โดย นางเมตตา สายทอง
14 มิถุนายน 2021 @07:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 11-13 มิย.2564
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
14 มิถุนายน 2021 @08:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 11-13 มิ.ย 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
14 มิถุนายน 2021 @09:03 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 11-13 มิย.64
โดย วันชัย กุลโชติ
14 มิถุนายน 2021 @09:12 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_11-13 มิ.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
14 มิถุนายน 2021 @09:31 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 11-13 มิ.ย 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
14 มิถุนายน 2021 @09:34 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 11 -13 มิย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
14 มิถุนายน 2021 @09:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 11-13 มิ.ย.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
14 มิถุนายน 2021 @15:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่ 14-15มิย64
โดย นางเมตตา สายทอง
16 มิถุนายน 2021 @08:13 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 14-15 มิย.64
โดย วันชัย กุลโชติ
16 มิถุนายน 2021 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 14 - 15 มิย.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
16 มิถุนายน 2021 @09:19 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_14-15 มิ.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
16 มิถุนายน 2021 @09:57 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] เบิกวัคซีน มิ.ย.64 ( 10 รพ.สต.)
โดย นิยมศักดิ์ สุวรรณกูฏ
16 มิถุนายน 2021 @15:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่11-13มิ.ย 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
16 มิถุนายน 2021 @17:28 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่14-15มิ.ย64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
16 มิถุนายน 2021 @17:31 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 3.235.179.79
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00