ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภค] 208 _ส่งรายงาน คบส.1 คบส.2 ปี 2562
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
22 พฤษภาคม 2019 @15:14 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 20-21 พค.62
โดย วันชัย กุลโชติ
22 พฤษภาคม 2019 @17:46 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่22-23พค62
โดย นางเมตตา สายทอง
24 พฤษภาคม 2019 @08:12 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 พ.ค. 62
โดย นางสาวจิตติมา แสงหิน
24 พฤษภาคม 2019 @08:19 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 22 - 23 พค.62
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
24 พฤษภาคม 2019 @08:31 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22 -23 พค. 62
โดย ปราณี เทพอาษา
24 พฤษภาคม 2019 @08:59 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 พ.ค.2562
โดย ปาริฉัตร แก้วพิลา
24 พฤษภาคม 2019 @10:21 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 22-23 พ.ค 62
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
24 พฤษภาคม 2019 @11:02 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 22-23 พค.62
โดย วันชัย กุลโชติ
24 พฤษภาคม 2019 @11:25 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 23 เม.ย. 62 ] [ รพ.สต.สารภี ]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
24 พฤษภาคม 2019 @13:26 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 30 เม.ย. 62 ] [ รพ.สต.ปากห้วยม่วง ]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
24 พฤษภาคม 2019 @13:27 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 7 พ.ค. 62 ] [ รพ.สต.พะไล ]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
24 พฤษภาคม 2019 @13:42 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 14 พ.ค. 62 ] [ รพ.สต.สำโรง ]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
24 พฤษภาคม 2019 @14:22 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 21 พ.ค. 62 ] [ รพ.สต.ม่วงใหญ่]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
24 พฤษภาคม 2019 @14:23 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 พ.ค.62
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
24 พฤษภาคม 2019 @16:45 น.Ub-Sims

QOF 2562

สาธารณสุขอำเภอ

นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

Facebook FanPage

สภาพอากาศวันนี้

ขณะนี้เวลา

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 17 ตุลาคม 2561
Your IP : 3.85.143.239
Last Update 26 พ.ค. 62
15:15:32