ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่ 9-11เมย64
โดย นางเมตตา สายทอง
15 เมษายน 2021 @11:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่12-13เมย64
โดย นางเมตตา สายทอง
15 เมษายน 2021 @11:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 9-11 เม.ย.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
15 เมษายน 2021 @12:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 12-13 เม.ย.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
15 เมษายน 2021 @12:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 14-15 เม.ย.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
16 เมษายน 2021 @08:08 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่14-15เมย64
โดย นางเมตตา สายทอง
16 เมษายน 2021 @08:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 9 - 11 เมย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
16 เมษายน 2021 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 12 -13 เมย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
16 เมษายน 2021 @08:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 14-15 เมย.64
โดย วันชัย กุลโชติ
16 เมษายน 2021 @08:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205ส่งรายงาน 506 วันที่ 14 -15 เมย .64
โดย ปราณี เทพอาษา
16 เมษายน 2021 @08:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 14-15 เม.ย 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
16 เมษายน 2021 @09:20 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่14-15เมย64
โดย นางเมตตา สายทอง
16 เมษายน 2021 @09:42 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 14-15 เม.ย.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
16 เมษายน 2021 @09:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 16 เมย.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
16 เมษายน 2021 @10:09 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 14-15 เมย. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
16 เมษายน 2021 @16:05 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 34.204.186.91
Last Update 18 เม.ย. 64
20:53:16