ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 14-16 ม.ค 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
17 มกราคม 2022 @11:50 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่14-16 มค65
โดย นางเมตตา สายทอง
17 มกราคม 2022 @12:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่14-16 ม.ค 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
17 มกราคม 2022 @16:24 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 17 - 18 มค.65
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
19 มกราคม 2022 @08:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_17-18 ม.ค.65
โดย จิรานีย์ จันทสาร
19 มกราคม 2022 @08:50 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 17-18 มค 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
19 มกราคม 2022 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 17 -18 มค. 65
โดย ปราณี เทพอาษา
19 มกราคม 2022 @09:06 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 17-18 มค.65
โดย วันชัย กุลโชติ
19 มกราคม 2022 @09:15 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่17-18มค65
โดย นางเมตตา สายทอง
19 มกราคม 2022 @09:34 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 17-18 ม.ค.2565
โดย พิทักษ์ รูปสี
19 มกราคม 2022 @13:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่17-18 ม.ค 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
19 มกราคม 2022 @16:21 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 17-18 ม.ค. 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
20 มกราคม 2022 @08:34 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 12-13 ม.ค.65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
20 มกราคม 2022 @14:17 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 14-16 ม.ค.65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
20 มกราคม 2022 @14:18 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 17-18 ม.ค.65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
20 มกราคม 2022 @14:19 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 34.230.9.187
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00