ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19 -20 กค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
21 กรกฎาคม 2021 @09:12 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_19-20 ก.ค.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
21 กรกฎาคม 2021 @09:15 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 19-20 ก.ค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
21 กรกฎาคม 2021 @09:22 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19 - 20 กค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
21 กรกฎาคม 2021 @09:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 ก.ค.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
21 กรกฎาคม 2021 @11:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่19-20 ก.ค64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
22 กรกฎาคม 2021 @13:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] รายงานเบิก EPI เดือน สค 2564
โดย กัลยา ตุ่นมี
22 กรกฎาคม 2021 @14:21 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21 - 22 ก.ค.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
23 กรกฎาคม 2021 @08:22 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-22 ก.ค. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
23 กรกฎาคม 2021 @08:38 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21 -22 กค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
23 กรกฎาคม 2021 @08:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21- 22 กค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
23 กรกฎาคม 2021 @08:50 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 21-22 ก.ค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
23 กรกฎาคม 2021 @08:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 21-22 กค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
23 กรกฎาคม 2021 @09:26 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_21-22 ก.ค.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
23 กรกฎาคม 2021 @09:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่21-22ก.ค 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
23 กรกฎาคม 2021 @15:41 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 44.192.51.24
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00