ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 26-27 ต.ค.63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
29 ตุลาคม 2020 @08:56 น.
[ส่งข้อมูลงานทันตกรรม] ส่งทันตกรรมหญิงตั้งครรภ์ รพ.สต.สองคอน
โดย นายทวัชชัย สาระภี
29 ตุลาคม 2020 @09:24 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 9 ต.ค. 63 ] [ รพ.สต.ม่วงใหญ่]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
29 ตุลาคม 2020 @13:59 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 20 ต.ค. 63 ] [ รพ.สต.หนองฟานยืน]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
29 ตุลาคม 2020 @13:59 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 26-27ตค63
โดย นางเมตตา สายทอง
30 ตุลาคม 2020 @08:03 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 28 - 29 ตค.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
30 ตุลาคม 2020 @08:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 28-29 ต.ค 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
30 ตุลาคม 2020 @08:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 28 -29 ตค. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
30 ตุลาคม 2020 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 28-29 ต.ค.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
30 ตุลาคม 2020 @09:01 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 28-29 ตค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
30 ตุลาคม 2020 @09:04 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_28-29 ต.ค.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
30 ตุลาคม 2020 @09:07 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 28-29 ต.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
30 ตุลาคม 2020 @11:04 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 28-29 ต.ค63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
30 ตุลาคม 2020 @11:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210 ส่งรายงาน506 วันที่28-29ตค63
โดย นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ
30 ตุลาคม 2020 @12:22 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] รายงานEPI เดือน ตุลาคม 2563
โดย กัลยา ตุ่นมี
30 ตุลาคม 2020 @15:15 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 3.237.254.197
Last Update 1 พ.ย. 63
07:22:55