ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 3-4 พ.ค.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
05 พฤษภาคม 2021 @10:09 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 207 รายงานยา พค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
05 พฤษภาคม 2021 @10:44 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 3-4 พ.ค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
05 พฤษภาคม 2021 @11:08 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่3-4 พ.ค 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
05 พฤษภาคม 2021 @13:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 3-4 พ.ค. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
06 พฤษภาคม 2021 @08:42 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201 ส่งรายงงาน EPI เม.ย 64 เบิกวัคซีน พ.ค 64
โดย สุนิตา ผูกพันธ์
06 พฤษภาคม 2021 @11:24 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 เบิกวัคซีนเดือนพฤษภาคม 64
โดย นีรนุช มาลาหอม
06 พฤษภาคม 2021 @15:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่ 5-6พค64
โดย นางเมตตา สายทอง
07 พฤษภาคม 2021 @08:17 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-6 พ.ค. 2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
07 พฤษภาคม 2021 @08:22 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5 - 6 พค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
07 พฤษภาคม 2021 @08:24 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 5-6 พ.ค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
07 พฤษภาคม 2021 @08:36 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_5-6 เม.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
07 พฤษภาคม 2021 @09:18 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5 - 6 พค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
07 พฤษภาคม 2021 @09:38 น.
[รับส่งรายงานทันตกรรม รพ.โพธิ์ไทร] 207 หญิงตั้งครรภ์ ( E-Claim ) 7 พค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
07 พฤษภาคม 2021 @10:08 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-6 พ.ค. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
07 พฤษภาคม 2021 @16:19 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 3.237.48.165
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00