ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 8-9 ก.ค.65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
10 สิงหาคม 2022 @16:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 3-4 ส.ค. 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
10 สิงหาคม 2022 @16:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-7 ส.ค. 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
10 สิงหาคม 2022 @17:00 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8-9 ส.ค. 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
10 สิงหาคม 2022 @17:02 น.
[ส่งข้อมูลวัคซีนประจำเดือน] 201 ส่ง เบิกวัคซีน ส.ค 65
โดย สุนิตา ผูกพันธ์
10 สิงหาคม 2022 @17:20 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10-11 ส.ค.2565
โดย พิทักษ์ รูปสี
11 สิงหาคม 2022 @17:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10 -11 สค. 65
โดย ปราณี เทพอาษา
12 สิงหาคม 2022 @08:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210_ส่งรายงาน 506 วันที่ 10 -11 สค.2565
โดย นางเมตตา สายทอง
12 สิงหาคม 2022 @09:14 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10 - 11 สค.65
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
12 สิงหาคม 2022 @10:07 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] ส่งรายงาน506 วันที่ 10 -11 ส.ค.65
โดย รัตนา จันสด
12 สิงหาคม 2022 @11:01 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208 ส่ง506 วันที่ 10 -11 ส.ค.65
โดย รัตนา จันสด
12 สิงหาคม 2022 @11:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10-11 ส.ค 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
12 สิงหาคม 2022 @11:23 น.
[ส่งข้อมูลวัคซีนประจำเดือน] 202 ส่งรายงาน วัคซีน สค.65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
วันนี้ เวลา 10:14
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 10-11 สค.65
โดย วันชัย กุลโชติ
วันนี้ เวลา 10:49
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10-11 ส.ค 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
วันนี้ เวลา 11:47สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 44.210.21.70
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00