ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 18-19 มค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
20 มกราคม 2021 @13:25 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 18-19 มค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
20 มกราคม 2021 @15:32 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 18-19 ม.ค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
20 มกราคม 2021 @17:03 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 19 ม.ค.64 ] [ รพ.สต.หนองฟานยืน]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
21 มกราคม 2021 @09:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่18-19ม.ค64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
21 มกราคม 2021 @15:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่15-17ม.ค64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
21 มกราคม 2021 @15:33 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-21 ม.ค.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
22 มกราคม 2021 @08:28 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-21 ม.ค. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
22 มกราคม 2021 @08:35 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 20 - 21 มค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
22 มกราคม 2021 @09:23 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 20-21 ม. ต 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
22 มกราคม 2021 @09:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 20-21 มค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
22 มกราคม 2021 @10:03 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_20-21 ม.ค.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
22 มกราคม 2021 @12:37 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-21มค64
โดย นางเมตตา สายทอง
22 มกราคม 2021 @15:27 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-21 ม.ค.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
22 มกราคม 2021 @15:44 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่20-21ม.ค64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
22 มกราคม 2021 @15:57 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 3.232.133.141
Last Update 25 ม.ค. 64
07:03:57