ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 202 ส่งรายงานยา เดือน กรกฎาคม 2563
โดย นายทวัชชัย สาระภี
03 สิงหาคม 2020 @14:18 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] รายงานยาเดือน กรกฎาคม 63
โดย กัลยา ตุ่นมี
03 สิงหาคม 2020 @14:47 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 205 ส่งรายงานยาเดือน กรกฏาคม 63
โดย ปราณี เทพอาษา
03 สิงหาคม 2020 @15:15 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 207 ส่งรายงานยาเดือน กค63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
03 สิงหาคม 2020 @15:21 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงานฝ่ายควบคุมโรค กค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
03 สิงหาคม 2020 @15:23 น.
[รับส่งข้อมูลการเงิน] 210_ส่งรายงานการเงิน กรกฎาคม2563
โดย นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ
04 สิงหาคม 2020 @09:57 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 203 ส่งรายงานยา ภ.003 กค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
04 สิงหาคม 2020 @10:12 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่ 31ก.ค.63-2ส.ค.63
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
04 สิงหาคม 2020 @11:22 น.
[รับส่งข้อมูลการเงิน] 210ส่รายงานการเงินกรกฎาคม2563 แก้ไข
โดย นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ
04 สิงหาคม 2020 @11:37 น.
[รับส่งข้อมูลการเงิน] พะไลส่งรง.การเงิน กค.63
โดย พรรณี ผิวหอม
04 สิงหาคม 2020 @11:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] พะไล ส่ง รง.EPI กค.63/เบิกวัคซีน สค.63
โดย พรรณี ผิวหอม
04 สิงหาคม 2020 @15:58 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 209 รายงานยาเดือนกรกฎาคม 2563
โดย นีรนุช มาลาหอม
04 สิงหาคม 2020 @16:01 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] สำโรง ส่ง รายงาน EPI ก.ค 63 เบิกวัคซีน ส.ค 63
โดย สุนิตา ผูกพันธ์
04 สิงหาคม 2020 @16:07 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 รายงานEPI และเบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม63
โดย นีรนุช มาลาหอม
04 สิงหาคม 2020 @16:57 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 206 ส่งรายงานยา ก.ค 63
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
04 สิงหาคม 2020 @21:30 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 54.236.59.154
Last Update 5 ส.ค. 63
05:48:00