ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 25-26 พ.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
27 พฤษภาคม 2020 @08:52 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 25-26พค63
โดย นางเมตตา สายทอง
27 พฤษภาคม 2020 @10:22 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 25 - 26 พค 63
โดย ปราณี เทพอาษา
27 พฤษภาคม 2020 @10:32 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 25-26 พ.ค.63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
27 พฤษภาคม 2020 @10:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 25-26 พค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
27 พฤษภาคม 2020 @14:46 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506 วันที่25-26พ.ค.63
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
27 พฤษภาคม 2020 @15:17 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 27-28 พ.ค.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
29 พฤษภาคม 2020 @08:27 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 27- 28 พค.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
29 พฤษภาคม 2020 @08:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_27-28 พ.ค.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
29 พฤษภาคม 2020 @08:31 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 27-28 พค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
29 พฤษภาคม 2020 @08:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 27-28พค63
โดย นางเมตตา สายทอง
29 พฤษภาคม 2020 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 27-28 พ.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
29 พฤษภาคม 2020 @09:00 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 27 - 28 พค. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
29 พฤษภาคม 2020 @09:07 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 25-26 พ.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
29 พฤษภาคม 2020 @14:38 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 27-28 พ.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
29 พฤษภาคม 2020 @14:39 น.Ub-Sims

QOF 2562

สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน สสจ.

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 3.235.75.174
Last Update 29 พ.ค. 63
19:31:24