อัลบั้มภาพ

อัลบัม : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ อบต.สำโรงอำเภอโพธิ์ไทร โดยนายเขมราฐ  ขัมภรัตน์นายอำเภอโพธิ์ไทร จัดประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยท่านพูนสุข  รัตถะเฮา รองเจ้าเมืองละคอนเพ็ง โดยกำหนดวาระประชุมในประเด็นเรื่องการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศและการจัดบริการสุขศาลา เสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ตามแนวชายแดนตามแนวทางปฏิบัติในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวันจำปาสัก และสะหวันนะเขตCard image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Card image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Card image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Card image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Card image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Card image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Card image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Card image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Card image cap
Images By : ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว