อัลบั้มภาพ

อัลบัม : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

        นายเขมราฐ ขัมภรัตน์นายอำเภอโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุย เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร,ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร,ผอ.รพ.สตและ จนท. สังกัดสำนักงานสาธารณสุขโพธิ์ไทร เนื่องในโอกาสประชุมประจำเดือนธันวาคม๒๕๖๑

        ในโอกาสเดียวกันนี้นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้นำจนท.ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงมาร์ชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย  Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561
Card image cap
Images By : ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561