อัลบั้มภาพ

อัลบัม : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน

นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นายแพทย์อิทธิศักดิ์เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและทีมพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร เยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.เป้าหมายติดดาว ปี 2562 Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน