อัลบั้มภาพ

อัลบัม : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน๒๕๖๑  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมงานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทรคนใหม่

         โดยมีตัวแทน ผอ.รพ.สต. และ จนท.สสอ.โพธิ์ไทรไปร่วมงานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทรคนใหม่ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมภายในงานซึ่งเป็นการแสดงความยินดีพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในอำเภอโพธิ์ไทรเพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือบริการประชาชนต่อไปCard image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )
Card image cap
Images By : งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )