อัลบั้มภาพ

อัลบัม : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้ร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ" ปี พ.ศ. 2561 

โดยได้มีการทำ BIG CLEANING DAY ภายในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และพื้นที่โดยรอบ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดน่ามอง และยังเป็นการแสดงออกถึงการเป็น จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ อีกด้วยCard image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
Card image cap
Images By : กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ